Wstęp
Historia Irlandii
Celtowie
Mitologia
Kontakt
O mnie

 

Celtowie zamieszkiwali w epoce żelaza środkową i zachodnią Europę. W VI-III wieku pne zajęli Wyspy Brytyjskie, Francję, Niemcy, północną Italię, dotarli do Karpat, przybyli Bałkany, splądrowali Grecję. Drugi okres ekspansji Celtów w Europie liczy się od 400 roku pne Zdobycie Galii i Brytanii przez Rzymian położyło kres ich potędze.

Wiedzę o cywilizacji Celtów czerpiemy z zachowanych pomników kultury celtyckiej, ze świadectw pisarzy greckich i rzymskich oraz z tradycji, która przetrwała do naszych czasów w bogatej spuściźnie kultury irlandzkiej.

Należy powiedzieć, że religia i kultura Celtów nie stanowi zjawiska jednorodnego. Niemałe zasługi w jej badaniu położył wybitny uczony polski Stefan Czarnowski (zm. 1937), ale dopiero w ostatnim dwudziestoleciu badania te posunęły się naprzód, głównie dzięki P. Lamprechtsowi, J. Vendryesowi, P. M. Duvalowi i innym. Czarnowski zapoczątkował nową erę w tej dziedzinie badań. Uczeni, którzy go poprzedzali, w myśl interpretatio romana, jak to określił Tacyt, szukali przede wszystkim podobieństw z mitologiami klasycznymi: grecką i rzymską. Dopiero Czarnowski zaczął wyłuskiwać spod łacińskiego nalotu rodzime pierwiastki i odrębności kultury celtyckiej. W tym aspekcie wiele zagadnień trudnych i niejasnych stało się zrozumiałe i łatwiejsze do odczytania.

Żródo: Tuatcha de Danann - strona o celtach

Następna strona

 
 


Dziennikarskie studia // Strony sluchaczy WSR - powrot // Szkola Wizazu // WSR // Forum WSR // IMiNS